FFS ( صلاحیت ادامه سرویس)

شرکت مهندسین مشاور ناظران دقیق تدبیر

FFS: Fitness For Services

صلاحیت  ادامه سرویس‌ ها

روشی استاندارد و مطمئن جهت تصمیم گیری درمورد ادامه سرویس دهی یک قطعه است.

صلاحیت ادامه سرویس یا FFS چیست؟

صلاحیت ادامه سرویس

 

در مباحث مربوط به بازرسی فنی از تجهیزات صنعتی، ممکن است بازرس با تجهیزاتی مواجه شود که متحمل خساراتی شده اند و در حال سرویس دهی هستند. زمانی که بازرس فنی به صورت چشمی یا با انجام آزمون های غیرمخرب خسارتی را در تجهیزی مشاهده می کند، تصمیم گیری او درباره ی آینده ی عملیاتی آن تجهیز باید به گونه ای باشد که ایمنی تجهیز در مورد ادامه سرویس دهی (صلاحیت ادامه سرویس) آن را کاملاً در نظر بگیرد و منجر به افزایش هزینه های آن مجموعه صنعتی نشود. بدین صورت که بازرس فنی، تجهیز را ارزیابی کرده و به وسیله ی این ارزیابی آشکار می شود که آیا می توان قطعه ی خسارت دیده را با ملاحظات ویژهای به سرویس دهی بازگرداند یا اینکه نیاز به تعویض و یا تعمیر دارد. در بازرسی ها برای این منظور از صلاحیت ادامه سرویس یا به اختصار FFS استفاده می شود.

ارزیابی های Fitness For Service یا تعیین صلاحیت ادامه سرویس، ارزیابی های کمّی مهندسی می باشند که به منظور تعیین صلاحیت یک تجهیز خسارت دیده برای ادامه ی سرویس دهی استفاده می شوند. برای ارزیابی های صلاحیت ادامه سرویس یاFFS ، سازمان API در قالب استاندارد 579API ، دستورالعمل هایی را ارائه داده است. این دستورالعمل ها به طور ویژه برای تجهیزات تحت فشار ارائه شده اند. دستورالعمل های این استاندارد به بازرس ها کمک می کند در مورد ادامه ی عملیات تجهیزات معیوبی که در حال سرویس دهی می باشند تصمیم گیری کنند. عیوب این تجهیزات تحت فشار، توسط بازرسی هایی که صورت می گیرد آشکار می شوند و بازرس فنی به کمک ارزیابی های استاندارد مذکور تعیین می کند که آیا تجهیز مورد بررسی می تواند برای مدت مشخصی به صورت ایمن به سرویس دهی ادامه بدهد یا نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد. انجام این ارزیابی ها نیازمند اطلاعات جامع مهندسی داشته که اطلاعات از طریق استاندارد مذکور به شکل جامع در اختیار مهندسین مرتبط بازرسی فنی قرار گرفته شده است.

در استانداردها و آیین نامه های 653API ، 570API ، 510 API و 23  NB به ارزیابی های FFS یا صلاحیت ادامه سرویس یا FFS به عنوان دستورالعمل های مناسب برای ارزیابی صحت ساختاری و مورد تایید بودن تجهیزات برای ادامه سرویس دهی در مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره سازی و سیستم های لوله کشی که دارای عیوب و خساراتی هستند، اشاره شده است. روش ها و ارزیابی های آورده شده در استاندارد 579API ، مکمل و تقویت کننده ی الزامات آورده شده در استانداردهای 653API ، 570API ، 510API ، و دیگر آیین نامه ها مثل 23 NB که به ارزیابی های صلاحیت ادامه سرویس یا FFS در آنها اشاره شده، می باشند.

همانطور که اشاره  شد به طور کلی در این استاندارد به ارزیابی عیوب و خسارات مختلفی که ممکن است در تجهیزات تحت فشار ظاهر شود پرداخته شده است، و توسط روشهای ارائه شده صلاحیت تجهیزات برای ادامه سرویس دهی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور بخشهای مختلف این استاندارد به عیوب مختلف اختصاص داده شده است. به عنوان مثال بخش ششم به خوردگی حفرهای و بخش هفتم مربوط به خسارات هیدروژنی می باشد، و در هر بخش عیوب مربوط به آن بخش را می توان در سه سطح ارزیابی کرد. به این صورت که هر کدام از سطوح ارزیابی دارای الزاماتی است، و اگر این الزامات و شرایط مربوط به هر سطح برقرار نباشند، عیب مورد بررسی، در آن سطح از ارزیابی قابل قبول نیست، و میبایست سطح بعدی روی آن اعمال شود. در پایان اگر شرایط عیب یا خسارت مشاهده شده در الزامات و شرایط سطوح ارزیابی صدق کند، در گزارش بازرسی اعلام می شود که تجهیز مورد بررسی می تواند به سرویس دهی خود بازگردد. در غیر این صورت، تعمیر و یا تعویض تجهیز دستور کار قرار می گیرد.

این استاندارد شامل تعدادی ضمیمه می باشد که این ضمیمه ها شامل توضیحات و محاسبات جانبی مورد نیاز برای هر سطح از ارزیابی ها به منظور صلاحیت ادامه سرویس یا FFS یه تجهیز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال محاسبات مربوط به چقرمگی شکست با توجه به شرایط پیش آمده در مسئله و یا دیگر محاسبات و دستورالعمل ها بر حسب نیاز در این ضمیمه ها آورده شده است که در بخش های مختلف استاندارد، هر جایی که به اطلاعات این ضمیمه ها نیاز داریم ارجاعات لازم ذکر گردیده است.

باید گزارشی شامل موارد زیر (اما نه فقط محدود به این موارد) برای تجهیزاتی که قرار است ارزیابی شوند، در دسترس باشد. میزان اطلاعات مورد نیاز برای صلاحیت ادامه سرویس یا FFS ، به طور کلی به مکانیزم خسارت و سطح ارزیابی بستگی دارد.

۱- بسته ی اطلاعات مربوط به شرایط عملیاتی، که شامل فشار و دما و همچنین شرایط نامساعد عملیاتی می باشد، بایستی فراهم گردد. اگر چنین بسته ای در دسترس ما نباشد، برای موارد مورد نیاز، تقریبی بر اساس داده های عملیاتی در دسترس و مشاوره با پرسنل اجرایی در نظر گرفته می شود. در برخی از موارد ممکن است یک نمودار توزیع داده مربوط به داده های عملیاتی شامل داده های فشار و دما در ارزیابی های صلاحیت ادامه سرویس یا FFS  نیاز شود.

۲-  مستندات مربوط به تغییرات عمده و مهم در شرایط سرویس دهی مثل تغییرات فشار، دما، نرخ خوردگی و محتوی سیال. همچنین شرایط مربوط به گذشته و آینده ی سرویس دهی باید مرور و مستندسازی شوند.

۳-  دادهای مربوط به نصب تجهیز و خلاص های از تمامی تغییرات و تعمیرات که شامل محاسبات الزامی، تغییرات مواد، و روشهای تعمیر (مثل روشهای عملیات حرارتی پس از جوشکاری جزء موارد لازم برای بررسی صلاحیت ادامه سرویس یا FFS تلقی می شود. محاسبات باید میزان ضخامت جداره ی مورد نیاز و مقادیر مجاز برای بارهای مکمل مثل بارهای اعمالی در اثر وزش باد و وقوع زمین لرزه را شامل شود.

۴- گزارشات ثبت شده از هیدروتست هایی که به عنوان بخشی از تعمیرات اجرا شده اند به منظور دقیق صلاحیت ادامه سرویس یا Fitness For Service باید ارائه شود.

۵- داده های مربوط به نتایج آزمون های دورهای که در زمان سرویس دهی صورت گرفته اند. این آزمون ها شامل اندازه گیری ضخامت و نتایج مربوط به تستهای غیرمخرب می شوند که به منظور تعیین کردن بی نقص بودن ساختار و تعیین کردن نرخ خوردگی مورد استفاده قرار گرفته اند.

۶- گزارشات ثبت شده از تعمیرات داخلی، جوشکاری ها و تمامی اصلاحات داخلی انجام شده به منظور صلاحیت ادامه سرویس یا FFS باید به دقت تعریف شود.

۷- اگر قرار باشد خوردگی در ورق کف مخزن و یا پوسته ی دور تا دور مخزن مورد ارزیابی قرار گیرد، نیاز به گزارشاتی داریم که مربوط به نحوه ی استقرار و پی ریزی اولیه برای ثابت کردن مخزن هستند.

اگر برخی از اطلاعات مورد نیاز که در بالا به آنها اشاره شد، در دسترس نباشند، باید اندازه گیری ها و بازرسی های میدانی برای فراهم کردن اطلاعات انجام شود. بنابراین همانطور که مشخص است صلاحیت ادامه سرویس یا FFS در یک تجهیز آسیب دیده به دقت جمع آوری اطلاعات و همچنین بررسی های آن ها خواهد داشت.​

اگر تمایل به اجرای درخواست FFS داشتید کارشناسان متخصص شرکت مهندسین مشاور ناظران دقیق تدبیر در خدمت شما هستند. با ما در ارتباط باشید.

در ضمن اگر تمایل دارید مطالب بیشتری در مورد صلاحیت ادامه سرویس یا FFS بدانید حتما به این لینک مراجعه نمایید.

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه