1
 • A

  به طور کلی این موارد جز عیوب خطی هستند و تحت هر شرایطی مردود می باشند

 • B

  باید به درجه عیب و کلاس عیب رجوع شود و مطابق با کلاس عیب تصمیم گیری شود

 • C

  عیب عدم ذوب و عدم نفوذ معیار پذیرش دارد ولی ترک مردود است

 • D

  همه موارد بالا می تواند درست باشد