بازرس شخص ثالث (TPA)

شرکت مهندسین مشاور ناظران دقیق تدبیر

بازرسی شخص ثالث  توسط شخص ثالث

یا نهاد بازرسی مستقل (نوع الف)

مطابق با استاندارد بین المللی ۱۷۰۲۰ انجام می گیرد.

محدوده کار بازرس شخص ثالث

بازرسی شخص ثالث(مورد تایید کارفرما) جهت ارائه خدمات بازرسی بر روی کالاهای مرتبط با پروژه توسط پیمانکار مأمور می گردد. این کالاها توسط فروشنده ها یا سازنده ها تأمین می­شوند که در لیست مورد تأیید کارفرما قرار دارند یا پیمانکار نسبت به اخذ تایید کارفرما در خصوص آن کالا اقدام می­نماید. برای محقق شدن خدمات بازرسی اشاره شده پیمانکار می­بایست نسبت به الزامات قراردادی ، مشخصات فنی، نقشه های ساخت تایید شده، الزامات کالای سفارش شده بعلاوه کدها و استانداردهای مرجع آگاهی و اشراف کامل داشته و کلیه­ی آنها را در اختیار بازرسی شخص ثالث قرار داده باشد. علاوه بر خدمات فوق فعالیت های زیر نیز میتواند شامل خدمات بازرسی شخص ثالث باشد.

صدور انواع گواهینامه ها

بازرسی شخص ثالث بایستی نسبت به صدور گواهینامه برای کلیه ی مواد، تجهیزات، بسته­ ها و واحدهای پروژه پس از اتمام عملیات ساخت و قبل از تحویل کالا در ساخت اقدام نماید. این مدرک به مفهوم گواهی انطباق محصول با مشخصات فنی و کدها و استانداردهای طراحی و ساخت از طرف شرکت بازرسی شخص ثالث می باشد که در طی پروژه و در انتها در کتابچه­ ی نهایی کنترل کیفیت قرار داده شده و به کارفرمای اصلی تحویل می گردد. محدوده وظائف بازرسی شخص ثالث جهت صدور هر نوع گواهینامه ای منوط به آگاهی و اشراف بر مدارک مهندسی، بررسی اقلام سفارش شده، بررسی و تایید رویه های تست و بازرسی می باشد. این رویه ها قبل از ساخت توسط سازنده بر مبنای استاندارد و مشخصات فنی پروژه تهیه و تدوین گردیده و به تایید پیمانکار، شرکت بازرسی شخص ثالث و کارفرمای اصلی رسیده است.

فعالیت­های ساخت در کارگاه سازندگان

پیمانکار بایستی بازبینی و تأیید بازرسی شخص ثالث بر روی کلیه ی فعالیت های ساخت در کارگاه سازندگان را اخذ نماید. اجرای این امر مشتمل بر فعالیت های زیر می باشد:

 • بررسی و تأیید شرح روش جوشکاریها ، گواهی مهارت جوشکاران
 • روش انجام عملیات حرارتی
 • روش انجام تستهای فشار
 • روش انجام تستهای غیر مخرب
 • روش اجرای تست های عملکردی
 • دستورالعمل آماده سازی سطح، رنگ و پوشش
 • مرور مدارک کالیبراسیون تجهیزات تست و بازرسی
 • مرور کتابچه نهایی کنترل کیفیت و غیره…

فعالیت­های ساخت در سایت

پیمانکار بایستی بازبینی و تأیید شخص ثالث بر روی کلیه ی فعالیت های ساخت در سایت را پیگیری نماید. اجرای این امر مشتمل بر فعالیت های زیر می باشد:

  • بازبینی و تأیید شرح روش جوشکاری
  • بررسی، تأیید و صدور گواهی مهارت جوشکاران (در صورت نیاز)
  • رویه ی اجرای عملیات حرارتی و مدارک مرتبط با تجهیزات مربوطه
  • روش اجرای تست های غیر مخرب، مدارک مرتبط با تجهیزات NDT و تأیید اپراتورهای مرتبط
  • روش اجرای تست های هیدرواستاتیک و تأیید تجهیزات مرتبط
  • گزارشات NDT، گزارشات هیدروتست و غیره…
  • حضور و نظارت بر تست های عملکردی اعمال بار بر روی تجهیزات نقل و انتقال در سایت
  • حضور و نظارت بر کلیه ی تست های مرتبط با بویلر ها
  • حضور و نظارت بر فعالیت های اندازه گیری مرتبط با مخازن تقطیر
  • حضور و نظارت بر فعالیت های اندازه گیری مرتبط با مخازن LPG
  • بازبینی و تأیید مدارک مرتبط با حمل و انتقال تجهیزات سنگین در سایت

 

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه