بازرسی و نظارت حین سرویس

شرکت مهندسین ناظران دقیق تدبیر

يكي ازمهمترين اركان مديريت نوين درهمه سيستم ها، موضوع نظارت ميباشد.

اهميت و ضرورت اين ركن درمديريت به گونه اي است كه به واسطه آن حصول اطمينان ازصحت حركت

همه عوامل به سمت اهداف تعيين شده محقق ميگردد.

بازرسی و نظارت حین سرویس

تعريف نظارت :

نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملكرد يك سازمان براي بدست آوردن اين اطمينان كه اهداف سازمان و طرحهاي اجرايي آن با كاميابي به انجام رسيده است.

فرآيند نظارت داراي چهار مرحله ذيل است :

1ـ تعيين استانداردها و معيارهايي براي اندازه گيري .
2ـاندازهگيري عمليات وعملكرد
3ـ مقايسه عملكرد بااستانداردها
4ـ اقدامات اصلاحي

تعريف بازرسي :
بازرسي فعاليتي منظم ،هدفدار و داراي برنامه است كه وظيفه دارد عملكردجامعه مورد بازرسي را با قوانين ، مقررات و استاندارد هاي تعيين شده مورد مقايسه قرار دهد و نتايج بررسي راجهت بكارگيري اقدامات اصلاحي منعکس نماید.

فوايد بازرسي :
1ـ پيشگيري از وقوع اشكالات در سيستم وجلوگيري از تخلف .
2ـ جلوگيري از رشد ، توسعه و تكرار عوامل بروز تخلف كه در نتيجه آن از صرف هزينه هاي بعدي براي كشف
تخلف و برخورد با نواقص موجود و ريشه دار در سيستم جلوگيري ميگردد.
3ـ كمك به اجراي قانون و نيل به اهداف پيش بيني شده درآن .
4ــ آموزش درحين خدمت و افزايش بهره وري كاركنان .
5ـ حفظ حقوق مردم و نظام .
6ـ فراهم آمدن موجبات تجزيه و تحليل منطقي برعملكرد گذشته وحال ادارات .
پيامدهاي عدم وجود نظارت وكنترل :
1ـ بين دولت وملت فاصله ايجادمي شود
2ـ فساد درجامعه گسترش مي يابد
-3 حيات جامعه تابع مقررات وقوانين موجود درآن جامعه بوده وعدم نظارت بر قوانين ومقررات آن جامعه
رابسوي سقوط پيش مي برد
4ـ عدالت اجتماعي تحقق پيدا نمي كند
5ـ كار بعنوان ارزش محسوب نمي شود.

 

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه